Biorytmer - Sekundære rytmer

Tilbage til Biorytmeforsiden - KLIK HER

Den sekundære, langvarige rytme, som var af 98 dages varighed, blev beskrevet af Fliess som en rytmisk forandring af den feminine arv. Oprindelsen skal findes i det nervøse fibersystem, og påvirkningen sker i forhold til områderne følelser og sensitivitet.

Fliess, som var grundig I sin forskning, forklarede sine teorier med stor overbevisning og dokumenterede dem med en imponerende samling af statistisk data, som sporede rytmerne helt tilbage til fødslen. Hans afsløringer affødte en del kontroverser blandt hans kolleger. De accepterede det faktum, at menneskets fysiske tilstand og dets følelser er under konstant forandring, men det var forståeligt nok meget svært for dem at tage skridtet derfra og så til at acceptere, at de forandringer var påvirket af ikke kun, hvad mennesket oplevede i sin hverdag, men også helt fundamentalt af dets biologiske tilstand. På Fliess virkede det, som om naturen havde givet mennesket et indre ur i tillæg til de mere åbenbare rytmer, som pulserer igennem dyre- og planteriget. Der er naturligvis utallige eksempler på præcise rytmer i alle former for liv, fra den mest simple virus til det mest komplekse væsen.

I en bog, som gynækologen George Riebold udgav i 1942, genoptog han de fundamentale ideer, som Fliess havde udviklet i perioden fra 1908 til 1928. Riebold sagde, at ”der er noget sandhed skjult i idéen om, at livet følger et periodisk system … og at perioderne af 23 og 28 dage, som Fliess opdagede, optræder hyppigt.” Nogle af de opdagelser, som han skrev om, er siden hen blevet adopteret af moderne gynækologi og otologi.

Ordet cyklus er også brugt til at referere til menstruationscyklussen hos kvinden, som gennemsnitligt består af en 28-dages periode. To spørgsmål var særligt presserende hos de oprindelige forskere: For det første: hvorfor varierer længden af en oftest regelmæssig menstruel rytme fra kvinde til kvinde – og nogle gange tilmed hos samme kvinde fra omkring 26 til 35 dage? For det andet: hvorfor skulle kvinden alene være påvirket af biologiske rytmer? Er manden ikke også en kombination og en variant af både kvindelig og mandlige celler, spurgte forskerne videre. Efter at Fliess havde skrevet menneskets iboende tvekønnethed, observerede han en 23-dages rytmisk gentagelse i feber og sygdomme hos nogle af hans patienter. Dette førte ham til troen på, at både den 23- og den 28-dages rytme påvirkede regelmæssigheden af den menstruelle rytme, og at hele livet var påvirket af disse to langvarige rytmer … Der er meget at lære fra disse biorytmepionerers livslange bestræbelser, fra Swoboda og Fliess. Det er vigtigt at huske for at forstå biorytmernes historie, eller, for den sags skyld, blot for at forstå enhver ny idé, som skabes hos en mand, og som overgår rammerne for samtidens normale forståelse. Fliess var primært en forsker inden for livsrytmer. I arbejdet med dem følte både Swoboda og Fliess, at problemet med rytmerne i naturen bedst kunne blive undersøgt ved at inddrage så mange facetter som muligt. Uafhængigt af hinanden studerede de begge stamtræer, i håbet om at finde ud af, hvorfor fødsler ofte følger et rytmisk familiemønster. Nysgerrighed førte dem til forsøget med at etablere et biologisk mønster mellem søskende og mellem barnet og forældre eller bedsteforældre.

De to nærede en ærefrygt over for naturen, som førte til eksperimenter med statistik som et redskab til at dechifrere dens forunderlige bedrifter. Det ironiske var, at brugen af matematik i deres undersøgelser ganske glimrende hjalp med at fremkomme med resultater, men virkede som en modstander i deres bestræbelser på at opnå accept for dem. Ved at bruge tal inden for dette studium af mennesket og medicin havde Fliess fået idéer, som var skræmmende, originale og – mest af alt – ganske velunderbyggede. Da han puttede disse tal, beregninger, tabeller m.v. ind i hans publicerede værker, skræmte han både lægevidenskaben og den offentlighed, som han forsøgte at overbevise.

Kritikere kaldte hans præsentation for for kompleks. Hans læsere var enten ikke i stand eller ikke villige til at kæmpe sig igennem det hav af statistik, og selvom ingen kunne modbevise hans matematiske beregninger, har det muligvis taget modet fra læserne til at gå videre til konklusionerne.

Tilbage til Biorytmeforsiden - KLIK HER